سلام به همه ی آن ها که امدند و نظرهاشان را نوشتند و رفتند و مطلب جدیدی ندیدند و لابد براشان سوال پیش امد که چه شده...

اگرچه کمی دیر ولی من از روز ۲۲ اسفند ۹۱ به دلیل های کاملن شخصی و حرفه ای ارتباط اداری ام با اداره اموزش و پرورش  به عنوان کارشناس مسئول اموزش متوسطه قطع شده و به عنوان مسئول هسته ی مشاوره اداره و بیرون از اداره کار می کنم. از همه ی آن ها که با رفتنم نارحتشان کردم عذر می خواهم اما چاره ی دیگری نبود...

ظاهرن بعد از رفتن من انگیزه یا احساس نیازی برای آپ دیت کردن مطالب این وبلاگ وجود ندارد برای آن ها که باید بنویسند با این حال صمیمانه از همه ی دوست های خوبم و همکاران عزیزم بخاطر توجه و لطفی که به من داشتند سپاسگذارم...

 

+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم تیر ۱۳۹۲ساعت 14:40  توسط علی اکبر رحیمی  | 

در فرآیند طراحی آموزشی، چند اصل باید رعایت شود:

1) کمک به فراگیران و تسهیل یادگیری آنان.

2)  فرآیند طراحی آموزشی و پرورشی پایه بصورت منظم و اصولی اجرا گردد.

3) لازم است فراگیران نیز در تدوین طراحی آموزشی بویژه در فعالیت های آموزشی مشارکت کنند.

 در فرآیند تدریس معلمان به 4 دسته تقسیم می شوند:

الف) معلمان حافظه گرا (غیر حرفه ای) ¬ فراگیران را  آدم ماشینی فرض می کنند و می کوشند مغز آن ها را مانند یک مخزن پرکنند.

ب) معلمان معلم مدار (غیر حرفه ای) ¬ خود را تنها فرمان ده کلاس می دانند.

ج) معلمان عمل گرا (حرفه ای) ¬ فراگیران را افرادی خلاق و صاحب فکر می دانند.

      د) معلمان شاگرد مدار (حرفه ای) ¬ به استعدادها و علایق دانش آموز توجه دارند و از روش های اکتشافی و فعال برای تدریس بهره می گیرند.

براساس نظر وتجربه اینجانب، دردرس عربی اکثرا موارد "الف" و" ب" اجرا می شود ومعلمان به بندهای "ج" و" د" بهای کمتری می دهند البته عدم رعایت این بندها تنها ضعف معلم نیست بلکه بیشتر ضعف دروهله ی اول به وضعیت نامطلوب وسردرگم مطالب کتب دروس عربی دوره متوسطه (که دریک بخش جداگانه ذکر خواهد شد) ودروهله ی دوم به عدم صحیح آموزش این درس دردوره ی راهنمایی برمی گردد که باعث می شود دانش آموزان از لحاظ پایه، قوی به مراحل بالاتر راه پیدا نکنند.

 

ب: روش های پیشنهادی برای فعال کردن تدریس نوین ویاد دهی درس عربی

1: روش قرائت متون عربی دروس : معلم درفعال سازی جریان تدریس خود می تواند چند دقیقه امرآموزش را صرف این مورد کند وبرای اکثریت  

   افراد کلاس چند سطر ازمتون عربی دروس را اختصاص داده تا آنها را به لحاظ قرائت مورد ارزیابی قرار دهد از آنجایی که دراین روش فرصت    

   برای ارزیابی اکثر دانش آموزان مهیا است باعث آمادگی وانگیزه سایرین نیز خواهد شد البته  چون این روش جزو برنامه ی اصلی ارزشیابی

  درس عربی نیست وبصورت سلیقه ای اعمال می شود لذا پیشنهاد می گردد این مورد بعنوان یک برنامه ی عمومی وکلی طراحی ودر برنامه ی

  آموزشی درس عربی گنجانده ونمره ارزشیابی برای آن لحاظ گردد.                                    

 2: روش مکالمه : یکی دیگر از روشهای جذاب وعلمی ومطلوب درتدریس ویاد دهی درس عربی پرداختن به موضوع مکالمه است این موضوع

   می تواند در دسته های گروهی اجرا وعملی شود وهر گروه موظف به اجرای قسمتی از مکالمه باشند اما متاسفانه مثل مورد قبلی این مورد در

   کتب درسی جایگاهی ندارد و به هیچ وجه به این امر آموزش پرداخته نشده لذا پیشنهاد می گردد موضوع مکالمه بعنوان یک برنامه ی هدفمند

  وکلی طراحی ودر برنامه ی کتب درسی گنجانده شود. درغیراینصورت علیرغم جایگاه وسیع آن هیچ توفیقی حاصل نخواهد شد.

  3: بررسی ترجمه ی متون درسی: یکی از ایرادات اساسی در این زمینه این است که اکثر معلمان بنا به دلایلی ترجمه متون درسی را بصورت

     املایی گویی اجرا وبه آن صورت نقش اساسی درتدریس ویاددهی این مورد ایفا نمی کنند ودانش آموز نیز چون روش یاددهی وتدریس این مورد

    منطقی نیست ترجمه را بصورت املایی یادداشت وبطور طوطی وار حفظ می کند ودرک وفهم عمیق به دنبال ندارد. بهترین روش تدریس

    دراین زمینه این است که معلم دراجرای این قسمت، دانش آموزان را به گروههایی تقسیم بندی وبرای هر گروه قسمت هایی از متن عربی

    را تعیین تا نماینده ای از هر گروه ترجمه متن را در تخته سیاه نوشته وبعد از اتمام  بررسی تمام ترجمه، ارزشیابی کتبی از کل کلاس نتیجه

    یادهی ویادگیری را منعکس می کند. البته معلم می تواند برای هر یک از اعضای گروه متناسب با فعالیتشان نمره تشویقی در نظر بگیرد.

   روش دیگر برای این مورد این می تواند باشد که معلم از قبل افرادی را تعیین تا بررسی ترجمه وتدریس این بخش برعهده ی آنها باشد.

  البته چنانچه می خواهیم این مورد جزو برنامه ی اصلی وآموزشی باشد متون ترجمه  جذاب ورسا باشد لازم است تغییراتی جامع وساختاری درقسمت ترجمه انجام شود. 

 4: روش تدریس قـــواعد : یکی از پیچیده ترین بخش های عربی بخش قواعد می باشد که نیاز به دقت وحوصله ی بیشتری را می طلبد تا این قسمت مورد تدریس واقع شود. متاسفانه یکی از عوامل پیچیده بودن قواعد، روش بیان خود کتاب های درسی می باشد که قواعد را بصورت

 کلیشه ای ومبهم بیان کرده اند که این باعث بروز مشکلاتی شده از جمله اینکه چنانچه دانش آموزی بخواهد قواعد را قبل از معلم از خود کتاب بیاموزد چندان تفهیمی حاصل نخواهد شد وبرای تدریس بخش قواعد تکیه ی دانش آموز بیشتر آموخته هایش از تدریس معلم است نه خود کتاب.

بنابراین برای تدریس بخش قواعد که در واقع سخت ترین قسمت آموزش عربی است موارد زیر پیشنهاد می شود :

الف: قواعد در کتب عربی به حداقل برسد وقواعدی که واقعا نیاز بوده بیان شود واز ذکر قواعد کلیشه ای وبه درد نخور خودداری گردد بالطبع این

      کار،وظیفه دفتر تالیف وکتب درسی می باشد وبه نظر اینجانب تا این مورد تحقق نیابد اصلا شاهد پیشرفتهایی نخواهیم بود .

ب: چنانچه می دانیم درزبان عربی اقسام کلمه فعل ،حرف واسم می باشد برای تدریس وتفهیم این اقسام پیشنهاد می شود کتب درسی این تقسیم بندی

    را انجام داده و درهر پایه این موارد جداگانه وبصورت کامل توجیه وتدریس شود و قواعد فعل واسم وحرف  درهرپایه ی متوسطه در3بخش

  جدا از هم مورد تدریس قرار گیرند. یعنی درسهای عربی در هر پایه از 3 بخش فوق تشکیل شوند.

ج: از آنجایی که نقش معلم دراجرا وتدریس قواعد بیش از خود کتاب می باشد پیشنهاد می شود کتابهای درسی  موضوع قاعده ی هر درس را اعلام

   وکار اصلی وتدریس قاعده را برعهده ی معلم واگذار نمایند درچنین صورتی هم نقش معلم پررنگ تر می شود وهم تفهیم قواعد ساده تر می شود.

 5:روش حل تمرین : در مورد تمرینات چنانچه حجم تمرینات به حداقل رسیده شود بهترین روش برای انجام آن روش گروهی وروش آزمون کتبی

 وروش فردی بصورت حل تمرین درکلاس است.                         

ج:سایر الگوهای فعال تدریس                 

1:الگوی تدریس اعضای تیم

دراین الگو به جای اینکه در ابتدا معلم تدریس کند فراگیران نقش معلم را ایفاء می کنند و تدریس توسط «اعضای تیم فراگیران» انجام می شود .

این کار درحل ترجمه متون عربی ونیز حل تمرینات کارآیی بیشتری می تواند داشته باشد.

 2:نقش معلم قبل از اجرای الگو:

معلم قبل از حضور واجرای این الگو در کلاس، یک نقش اساسی دارد:

متن درس را از نظر کیفیت مطالب به چند قسمت متعادل تقسیم بندی می کند تا هم متن آن قرائت شده وهم ترجمه آن متن مورد بررسی

واقع شود.

 3:ویژگی های متن درس در تدریس عربی:

1- محتوای متن درس برای فراگیران قابل فهم و درک ودارای تازگی ومتناسب با نیازهای عصر امروزی باشد. متن های درسی که چنین ویژگی

   را نداشته باشند با این الگو کارآیی چندانی ندارد. این مورد بعنوان یک مشکل حاد درکتب فعلی عربی موجود است. زیرا متون ترجمه اغلب در

درکلیه ی کتب درسی تازگی وتنوعی نداشته وبانیازهای امروزی متناسب نیستند.

2- متن درس طوری باشد، که تقسیم بندی آن به صورت موضوعی باشد.

3- تقسیم بندی متن درس از حیث محتوی و درجۀ دشواری مطالب نیز متعادل باشد.

4- متون هردرس مستقل از دروس دیگر  باشد،یعنی اینکه موضوع هرمتن متفاوت از درسهای دیگر بوده وبالطبع متن های دروسی که از لحاظ

   موضوعی عین دروس دیگر باشد، با این الگو کارآیی ندارد.

 د:نکات پایانی همراه با ذکر معایب کتب عربی متوسطه با جمع بندی مطالب:

امروزه روشهای تدریس فعال یکی از نیازهای ضروری آموزش است وچنانچه این مسئله بعنوان یک برنامه کلی مد نظر باشد وبرنامه ریزی اصولی ومدون دراین خصوص انجام شود شاهد پیشرفت های بسیار علمی وعملی خواهیم بود. اما متاسفانه اکثر کتب درسی هیچ کدام بر اساس روشهای نوین تدریس طراحی نشده اند وبهمین سبب باعث بروز نوعی تضاد ودوگانگی درشیوه های فعال تدریس هستیم. بهمین منظور اینجانب خلاصه ای از معایب کلی کتب عربی را بازگو می کنم تا انشاءاله اول وضعیت این کتابها یک تغییر اصولی

وبنیادین داشته بعد انتظار داشته باشیم روشهای فعال تدریس ویاددهی جایگزین روشهای قدیمی وسنتی گردد، بالطبع اگر وضعیت کتب عربی اصلاح وتغییر نیابد ویا تغییرات سطحی وکلیشه ای باشد شاهد هیچ پیشرفتهایی درزمینه های تدریس ویاددهی کتب عربی نخواهیم بود. وروشهای فعال تدریس رعایت نمی شود واگررعایت شود نیز سلیقه ای خواهد بود.

 معایب کلی کتب عربی با ارائه پیشنهادها وروش تدریس هر مورد :

1: اکثر متون دروس عربی که برای ترجمه درنظر گرفته شده اند اولا پرحجم وثانیا به لحاظ کاربردی هیچ کدام متناسب با نیازهای عصر امروزی نیستندوبهمین منظور چندان مورد توجه کاربردی نیستند. پیشنهاد اینجانب برای این قسمت این است که متون ترجمه اولا متناسب با نیازهای عصر امروزی بوده و هر متن در ارتباط با موضوعهای تازه ومتنوع مانند داستانها وحکایت های آموزنده ی اخلاقی وتربیتی ،مسائل  وتحولات تاریخی وسیاسی جهان امروز ونیز مطالب ومفاهیم علمی (پزشکی، هنری، خانوادگی، روانشناسی، اقتصادی واجتماعی و...) باشد تا انگیزه های لازم ایجاد ومضاعف گردد وضمنا قسمت ترجمه فقط دریک بخش در نظر گرفته شود. وجود قسمتهایی مانند" کیف" و"کارگاه ترجمه" و" ترجمه برخی تمرینات" وجود قسمت های اختیاری ( فی ظلال القران و فی رحاب نهج البلاغه)که هدفشان بیشتر به ترجمه مربوط می شود نه تنها هیچ کمکی به تدریس فعال ترجمه نمی کند بلکه به نوعی زمان تدریس را هدر می دهد وانگیزه وعلاقه را درنزد فراگیران کاهش داده وهدف فقط کسب نمره می باشد نه آموزش. چنانچه این پیشنهاد دراین زمینه عملی گردد بهترین روش فعال تدریس برای بخش ترجمه دروهله ی اول قرائت متن هردرس جهت پیشرفت دانش آموزان در زمینه قرائت متون عربی و سپس تقسیم دانش آموزان به گروههای مختلف جهت حل ترجمه ودرپایان انتخاب یک یا دو نفر از هر گروه جهت بررسی ترجمه درپای تخته سیاه جهت نظارت معلم وارزشیابی پایانی می تواند عملی گردد. البته با حذف قسمتهای " کیف" و"کارگاه ترجمه" و" ترجمه برخی تمرینات" و قسمت های اختیاری ( فی ظلال القران و فی رحاب نهج البلاغه).

 2: یکی دیگر از معایب حاد کتب عربی نبود بخشی بنام" مکــالــــمه" می باشد به نظر اینجانب هدف از آموزش وتدریس درس عربی 

    باید مبنایش بر پایه ی مکالمه باشد وچنانچه درآموزش زبان آنهم زبان غیرمادری  " مکالمه" نباشد ،آموزش جنبه رسمی پیدا 

   نخواهد کرد وصرفا یک نوع رفع تکلیف خواهد بود. پیشنهاد بنده دراین زمینه این است که بخش "مکالمه" درکلیه کتب عربی ایجاد

  شده ومتون مکالمه  بر پایه ی مکالمه های روزمره ی زندگی از قبیل خانوادگی، اجتماعی وتحصیلی باشد. چنانچه این پیشنهاد نیز

 عملی وتدوین گردد بهترین روش فعال تدریس برای این مورد این می تواند باشد که اول خود معلم این مکالمه را با چند تن از دانش آموزان توانا اجراء وسپس با تقسیم دانش آموزان به گروههایی از آنها می خواهد مکالمه را اجرا کرده وهم برنحوه ی اجرای دانش آموزان نظارت داشته وهم ارزشیابی پایانی از آنها بعمل می آورد. امروزه در کتب عربی ارزشیابی شفاهی مفهوم عمومی

ندارد لذا با وجود "مکالمه "و " قرائت متون عربی " ارزشیابی شفاهی می تواند جایگاه جدیدی برای خود باز نماید.

 3: سومین عیب کتب عربی بخش" قواعد" می باشد . این بخش بصورت پیچیده ونابسامان در کل کتب عربی بیان شده طوریکه مشکل

   ترین قسمت تدریس عربی برای هر فراگیری همین بخش قواعد است. پیشنهاد بنده برای این بخش این است که قواعد عربی درکل

  کتب عربی به نوعی سازماندهی شوند یعنی اینکه قواعد به درد بخور حفظ وقواعد کلیشه ای وغیر ضروری حذف شوند تا هم تفهیم

قاعده راحت تر بوده وهم انگیزه در نزد فراگیران بیشتر وبیشتر شود. بهمین منظور برای این سازماندهی می توان هر کتب عربی را

به چهار بخش زیرتقسیم بندی نموده ومتناسب با هربخش دروسی را در نظر گرفت:

بخش اول: اسم          بخش دوم: فعل          بخش سوم: حرف    بخش چهارم: التحلیل الصرفی والاعراب

بهترین روش تدریس فعال برای بخش قواعد دروهله ی اول نقش وبیان خود معلم بوده ونیز استفاده از پوسترها وسی دی های آموزشی می باشد. البته این مورد را هم فراموش نکنیم که سازماندهی برای بخش قواعد جهت ایجاد روشهای فعال تدریس ویاددهی لازم وضروری است.

 4: چهارمین عیب کتب عربی نحوه ی بیان تمرینات می باشد .پرحجم بودن تمرینات مانع از ایجاد انگیزه وتفهیم می شود بالطبع

  ضروری است از حجم تمرینات عربی تا حد بسیاری کاسته شود وبصورت کلی درآید. پیشنهاد بنده برای حل تمرین وتدریس این قسمت

 این است که اولا حجم تمرینات فقط برای کلاس درنظر گرفته شود یعنی کل تمرینات درکلاس حل شود وبه زمان خانه موکول نشود ثانیا معلم برای ارزشیابی این قسمت می تواند یا بصورت آزمون کتبی ویا بصورت فردی ویا گروهی تدریس این قسمت را با موفقیت به پایان

برساند.

 منبع:   دبیر عربـــی هنرستان کاردانش خـــوارزمی آذرشهر   حسین  کوشافر

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۱ساعت 19:19  توسط علی اکبر رحیمی  | 

رييس اداره استعدادهاي درخشان ودانش پژوهان جوان آموزش وپرورش فارس خبرداد:

اعلام زمان ونحوه برگزاري آزمون ورودي مدارس استعدادهاي درخشان ونمونه دولتي فارس


رييس اداره استعدادهاي درخشان آموزش وپرورش فارس گفت: ثبت نام در آزمون ورودي مدارس استعدادهاي درخشان ونمونه دولتي فارس از 5 تا 23 اسفندماه سال جاري انجام مي شودو چگونگي ثبت نام براساس دفترچه راهنما متعاقبا اعلام خواهد شد .

 

به گزارش اداره روابط عمومي آموزش و پرورش فارس،مصطفي قاسمي گفت:  آزمون ورود به دبيرستانهاي استعدادهاي درخشان (سمپاد) ونمونه دولتي روز پنج شنبه 19 ارديبهشت وآزمون ورود به دوره راهنمايي اين مدارس در روز جمعه 20 ارديبهشت ماه سال 92 راس ساعت 9 صبح دراستان فارس و بصورت همزمان دركشور برگزار مي شود.

قاسمي با اعلام اينكه معدل دانش آموز يكي از شاخص هاي مهم براي مجوزحضور دانش اموز براي انجام آزمون ورودي به اين مدارس است گفت با توجه به اينكه اين آزمون در ارديبهشت ماه برگزار مي شود وهنوز معدل كل سال جاري دانش آموز مشخص نيست به همين جهت معدل يك پايه قبل تر ملاك خواهد بود

رييس اداره استعدادهاي درخشان آموزش وپرورش فارس گفت: برهمين اساس  براي دانش آموزاني كه قصد ورود به مدارس راهنمايي را دارند معدل كلاس پنجم و ودانش آموزاني كه قصد ورود به دبيرستان را دارند معدل كلاس دوم راهنمايي محسوب خواهد شد

قاسمي دارا بودن حداقل معدل كل 19براي ورود به مدارس راهنمايي استعداد هاي درخشان و معدل 16 براي ورود به مدارس راهنمايي نمونه دولتي در پايه پنجم راالزامي دانست وگفت: 100 درصد محتواي آزمون ورودي دوره راهنمايي مدارس استعدادهاي درخشان ونمونه دولتي از پايه ششم ابتدايي طراحي خواهد شد،

وي درخصوص اينكه دربرخي مدارس ،ارزشيابي كلاس پنجم به صورت توصيفي است ونمره اي به دانش اموز داده نمي شود گفت: براساس دستورالعمل وزارتي ، عنوان ارزشيابي «خيلي خوب» معادل معدل 19 وبراي مدارس نمونه دولتي عنوان ارزشيابي «خوب» معادل معدل 16 تعيين شده است.

رئيس اداره استعدادهاي درخشان ودانش پژوهان جوان درباره آزمون ورود به پايه اول دبيرستان اظهار كرد: 100 درصد محتواي سوال آزمون از پايه سوم راهنمايي طرح مي شود و دارا بودن حداقل معدل كل 19 براي ورود به دبيرستان هاي استعداد درخشان و 15براي ورود به دبيرستانهاي نمونه دولتي  درسال دوم راهنمايي نيز الزامي است

به گفته وي، حداقل معدل 19 شرط شركت درآزمون دبيرستانهاي استعدادهاي درخشان (سمپاد) است اما براي ورود به مدارس نمونه دولتي به ميزان 20 درصد معدل پايه هاي پنجم ابتدايي و دوم راهنمايي درنمره آزمون موثر خواهد بود.

قاسمي از معافيت شركت دانش آموزان پايه سوم راهنمايي مدارس استعدادهاي درخشان در ازمون براي ورود به دبيرستان استعدادهاي درخشان خبرداد وتصريح كرد: انتخاب دبيرستان استعدادهاي درخشان (سمپاد) براي اين گروه از دانش آموزان ، توسط اداره كل آموزش وپرورش فارس انجام مي گيردكه متعاقبا در بخشنامه نهايي اداره كل  اعلام مي گردد .

براساس گفته قاسمي  هزينه ثبت نام درآزمون ورودي مدارس خاص با رويكرد فناوري وكيفيت بخشي به اين مدارس يكصد هزار ريال تعيين شده است.

+ نوشته شده در  دوشنبه دوم بهمن ۱۳۹۱ساعت 7:35  توسط علی اکبر رحیمی  | 


محمد استاد محمدي – رتبه ي يک کشوري رشته رياضي   از کاشاندرصدهاي شما در کنکور چگونه بود؟
رياضي 97 – فيزيک 97 – شيمي 100 – ادبيات 80 – عربي 85 – ديني 94 – زبان 96

ارزيابي شما از کنکور امسال چگونه بود؟
نوع سؤالات دروس عمومي کنکور امسال عوض شده بود و يک سبک جديدي بود.
امّا در اختصاصي ها به نظر من رياضي نسبت به سال هاي قبل خيلي ساده تر بود، فيزيک متعادل بود و همانند سال هاي قبل بود امّا شيمي کمي سخت بود.

آيا شما در آزمون هاي کانون هم شرکت مي کرديد؟
بله من در اين آزمون ها شرکت مي کردم، از سال چهارم و از اول مهر ماه در آزمون هاي کانون شرکت کردم، 19 آزمون بود که کامل شرکت کردم و يک جلسه هم غيبت نداشتم.

آيا در آزمون هاي جامع سازمان سنجش هم شرکت کرديد؟
من در 3 آزمون سازمان سنجش ثبت نام کردم و در اولين آزمون شرکت کردم و چون آزمون هاي بعدي با آزمون هاي کانون مغايرت داشت من آزمون هاي کانون را انتخاب کردم.

قبل از کنکور چه حدود تست زديد ؟
در طول سال به طور ميانگين روزي 70 تا 80 تست مي زدم.

تست هايي که مي زديد بيشتر تاليفي بود و يا تست هاي کنکور و يا اين که تلفيقي از اين دو تست بوده است؟
مطمئناً سؤالات کنکور بايد بيشتر کار شود چون قرار است که ما کنکور بدهيم و قرار نيست سؤالات تأليفي را که مؤلفان در کتاب ها مي دهند را آزمون دهيم، بيشتر سؤالات کنکور سال هاي قبل را مي زدم چون تصميم داشتم در آخر سال يک سري از کنکورهاي جديد را از خودم آزمون بگيرم و زماني که آن ها تمام شد به سراغ سؤالات تأليفي رفتم.

شما با کدام کتاب درسي خود بيشتر ارتباط برقرار کرديد؟
من درس حساب ديفرانسيل را خيلي دوست داشتم و معلم خيلي خوبي داشتيم و اين درس هم براي من تازگي داشت چون درس جديدي بود و در سال هاي قبل خيلي کم از آن خوانده بوديم.

معلم هاي شما در موفقيت شما تا چه حد نقش داشتند و تأثير گذار بودند؟
مطمئناً معلم ها خيلي در موفقيت ما موثر هستند .  اگر کار يک معلم خوب باشد هيچ نيازي به مؤسسات و کلاس هاي خصوصي نيست اگر دانش آموز يک درس را در سر کلاس خوب ياد بگيرد آن وقتي را که براي يادگيري و مرور در منزل براي همان درس مي گذارد ممکن است نصف شود و يک زمان خيلي زيادي با وجود معلم خوب براي دانش آموز به وجود مي آيد.


پس نکته مهمي که شما به آن اشاره مي کنيد اين است که بهترين کار اين است که سر کلاس مطالب را فرا بگيريم. نام دبيران و معلمان خود را بگوييد؟
در شهر ما  معلم حساب و ديفرانسيل ما يعني آقاي نگه دار را همه  مي شناسند و ايشان خيلي معلم خوبي بودند. من از ايشان و آقاي کريم شاهي که معلم فيزيک ما بودند تشکر مي کنم، همچنين معلم شيمي ما آقاي شاطري و ادبيات آقاي حسن زاده و معلم عربي آقاي صحيحي و دين و زندگي چاکري و معلم زبان ما طاهري بودند . من در اين جا از همه اين عزيزان به خاطر همه زحمت هايي که براي ما کشيدند، تشکر مي کنم.

آيا در دوستانتان کسي بود که در موفقيت شما خيلي تأثير گذار باشد و شما را به درس خواندن ترغيب کند؟
جو کلاس ما يک جو خيلي خوبي بود و چون همه دوست داشتند در کنکور رتبه برتر شوند، ما در کلاس خود يک تابلو اعلانات زديم و کاري کرديم که هر روز دانش آموزان روي آن يک نکته و يا يک مطلبي را روي آن مي گذاشتند تا همه دانش آموزان از آن استفاده کنند و همين امر باعث شده بود يک فضاي رقابتي دوستانه پيش بيايد.

خانواده و پدر و مادر تا چه حد در موفقيت شما تأثير گذار بودند؟

خانواده در موفقيت من خيلي مؤثر بودند، واقعاً مي توانم بگويم که بعد از خدا خانواده هستند که ما را در اين مسير ياري مي کنند و همين که محيط خانه را در آرامش نگه مي دارند کمک بسيار بزرگي به ما مي کنند.
من متاًسفانه پدرم را سال قبل در يک حادثه رانندگي از دست دادم و امسال براي من شرايط خيلي سخت بود و مادرم واقعاً به من خيلي کمک کرد و من خودم را خيلي مديون مادرم مي دانم و همين طور مديون پدرم که هميشه آرزو داشت من اين رتبه را به دست بياورم.

آيا حرف خاصي براي دانش آموزاني که امسال درس خواندن را براي کنکور شروع کرده اند، داريد؟ چه پيامي براي دانش آموزاني که مي خواهند از امروز شروع کنند داريد که به آن ها انگيزه براي درس خواندن بدهد داريد؟
مهمترين پيامي که براي اين عزيزان دارم  اين است که واقعاً با علاقه درس بخوانند نه اين که کسي آن ها را مجبور به درس خواندن کند اگر درس خواندن با علاقه باشد عامل هاي ديگر هم خود به خود به وجود مي آيد و دانش آموزي که اين شرايط را داشته باشد مي تواند موفق شود.

جايگاه کتاب هاي درسي در روند درس خواندن شما چگونه بوده است؟
شايد با اين نظري که من مي دهم خيلي ها موافق نباشند امّا به نظر من مهمترين مبحثي که مي توان خواند همان کتاب هاي درسي است.
من حتي چند سؤال را از کتاب هاي درسي بود که عيناً آن ها را در کنکورهاي سال هاي قبل هم ديده بودم ، چون مبحث کنکور فقط از کتاب هاي درسي است و قرار نيست که چيزي خارج از کتاب هاي درسي هم بيايد.  

شما چه رشته اي را انتخاب کرده ايد؟
رشته برق دانشگاه شريف را انتخاب کرده ام .

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم دی ۱۳۹۱ساعت 19:18  توسط علی اکبر رحیمی  | 

اطلاعيه سازمان سنجش اموزش کشور در خصوص مراحل اجرايي ثبت‌نام از متقاضيان کد رشته محلهاي تحصيلي بدون ازمون دانشگاه پيام نور و موسسات اموزش عالي غيرانتفاعي براي نيمسال دوم سال‌تحصيلي 92-1391 (موضوع مصوبه کارگروه ماده (4) قانون پذيرش دانشجو)

براساس مصوبه كارگروه ماده 4 قانون پذيرش دانشجو، پذيرش دانشجو در تعدادي از كد رشته محلهاي تحصيلي (براي حدود 10000 كد رشته محل) دانشگاه آزاد اسلامي، دانشگاه پيام نور و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي، بدون برگزاري آزمون و براساس سوابق تحصيلي ديپلم متقاضيان صورت مي‌پذيرد كه توجه داوطلبان را در اين خصوص به موارد ذيل معطوف مي‌دارد.


1- پذيرش براي اين كد رشته محلها در سال جاري و از نيمسال دوم سال تحصيلي 92-1391 شروع خواهد شد.


2- شرايط، ضوابط، فهرست كد رشته محلهاي تحصيلي، نحوه ثبت‌نام، انتخاب كد رشته‌محلهاي تحصيلي و نحوة گزينش دانشجو در كد رشته محلهاي مذكور بدون آزمون در دانشگاه آزاد اسلامي براي نيمسال دوم سال تحصيلي 92-1391 ، از طريق سايت مركز آزمون دانشگاه مذكور در نيمه دوم دي ماه 1391 و در تاريخ در نظر گرفته شده، اعلام خواهد شد.


3- شرايط، ضوابط، فهرست كد رشته‌محلهاي تحصيلي، نحوه ثبت‌نام، انتخاب كد رشته محلهاي تحصيلي و نحوة گزينش دانشجو در كد رشته‌محلهاي تحصيلي بدون آزمون در دانشگاه پيام نور و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي براي نيمسال دوم سال تحصيلي 92-1391 توسط سازمان سنجش آموزش كشور و بصورت دفترچه تنظيم و دفترچه راهنماي مذكور از روز یکشنبه 17/10/1391 برروي سايت سازمان سنجش آموزش كشور قرار مي‌گيرد.


4- براساس برنامه‌زماني پيش‌بيني شده ثبت‌نام و انتخاب‌رشته براي شركت در پذيرش دانشجو در كد‌رشته محلهاي‌دانشگاه پيام‌نور و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي (كد رشته محلهاي تحصيلي بدون آزمون) براي نيمسال دوم سال تحصيلي 92-1391 از روز دوشنبه 18/10/1391 از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور آغاز و در روز يكشنبه 24/10/1391 پايان مي‌پذيرد.


5- اطلاعيه اين سازمان دربارة شرايط، ضوابط، تاريخ و نحوه ثبت‌نام و انتخاب رشته براي پذيرش دانشجو در كد رشته محلهاي تحصيلي بدون آزمون دانشگاه پيام نور و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي از روز شنبه 16/10/1391 برروي سايت سازمان قرار مي‌گيرد و در نشريه پيك سنجش روز دوشنبه 18/10/1391 نيز منتشر خواهد شد.


6- كليه متقاضيان ضرورت دارد واجد شرايط عمومي و اختصاصي و ديگر ضوابط مندرج در دفترچه راهنما بوده و برادران از لحاظ خدمت وظيفه عمومي منعي براي ثبت‌نام و در صورت پذيرفته شدن براي ادامه تحصيل، برابر مقررات مربوط كه در دفترچه راهنما درج مي‌گردد، نداشته باشند.


7- دارندگان ديپلم نظام قديم آموزش متوسطه و همچنين دارندگان گواهينامه دوره پيش‌دانشگاهي و يا شاغل در دوره پيش‌دانشگاهي كه حداكثر تا 30/11/1391 موفق به اخذ گواهينامه پيش‌دانشگاهي شوند، حق ثبت‌نام و شركت در اين پذيرش را دارند.


8- دارندگان مدرك كارداني (فوق ديپلم) دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و هم چنين دارندگان مدرك كارداني پيوسته فني و حرفه‌اي و يا شاغلين به تحصيل در دوره‌هاي كارداني كه حداكثر تا 30/11/91 موفق به اخذ گواهينامه كارداني شوند، حق ثبت‌نام و شركت در اين پذيرش را دارند.


9- براساس ضوابط دارندگان ديپلم نظام قديم آموزش متوسطه بدون توجه به نوع ديپلم و دارندگان مدرك پيش‌دانشگاهي و يا شاغل به تحصيل در دورة پيش‌دانشگاهي كه حداكثر تا 30/11/91 موفق به اخذ مدرك پيش‌دانشگاهي مي‌شوند بدون توجه به نوع مدرك ديپلم و مدرك پيش‌دانشگاهي مي‌توانند با توجه به رشته‌هاي تحصيلي موردعلاقه خود منحصراً در يكي از گروههاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني، هنر و يا زبانهاي خارجي ثبت‌نام نمايند

10- هريك از داوطلبان علاقه‌مند به شركت در گزينش كد رشته محلهاي تحصيلي بدون آزمون دانشگاه پيام نور و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي ضرورت دارد پس از مطالعه دقيق اطلاعيه منتشره سازمان و همچنين دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته (اين دفترچه از تاريخ 17/10/91 از طريق سايت سازمان قابل دسترسي است)، در صورت واجد شرايط بودن از روز دوشنبه 18/10/1391 لغايت روز يكشنبه 24/10/91 به سايت سازمان سنجش آموزش كشور مراجعه و پس از پرداخت مبلغ 85000 ريال (هشتاد و پنج هزار ريال) به عنوان وجه ثبت‌نام و انتخاب رشته در يك گروه آزمايشي از طريق كارتهاي بانكي عضو شبكه شتاب كه پرداخت الكترونيكي آنها فعال مي‌باشد، نسبت به دريافت شماره پرونده و رمز ورود اقدام و سپس نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته مبادرت نمايند.


11- هريك از داوطلبان ثبت‌نام‌كننده در هريك از گروههاي آزمايشي علوم رياضي و فني يا علوم تجربي و يا علوم انساني با توجه به ضوابط اعلام شده در دفترچه راهنما در صورت علاقه‌مندي به شركت در گزينش گروه آزمايشي هنر و يا گروه آزمايشي زبانهاي خارجي و يا گروههاي آزمايشي هنر و زبانهاي خارجي مي‌توانند با پرداخت مبلغ 85000 ريال (هشتاد و پنج هزار ريال) براي گروه آزمايشي دوم (هنر يا زبانهاي خارجي) و هم‌چنين 85000 ريال (هشتاد و پنج هزار ريال) ديگر براي گروه آزمايشي سوم، نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته براي گزينش در كد رشته محلهاي تحصيلي گروههاي آزمايشي دوم و يا دوم و سوم نيز اقدام نمايند. انتخاب رشته اين قبيل متقاضيان در يك فرم صورت خواهد گرفت كه داوطلب لازم است با توجه به علاقه نسبت به اولويت بندي رشته‌هاي خود عمل نمايد.


12- داوطلبانيكه منحصراً علاقه‌مند به شركت در گروه آزمايشي هنر و يا گروه آزمايشي زبانهاي خارجي مي‌باشند، مي‌توانند به عنوان تنها گروه آزمايشي از گروههاي آزمايشي پنجگانه آنرا انتخاب نمايند.


13- داوطلبان مي‌توانند بمنظور پرداخت وجه ثبت‌نام براي هريك از گروههاي آزمايشي، نسبت به پرداخت آن از طريق دستگاههاي خودپرداز ATM بانك صادرات ايران نيز اقدام نمايند.


14- هر داوطلب مي‌تواند با توجه به مفاد دفترچه راهنما و رعايت كليه شرايط و ضوابط حداكثر 50 كد رشته محل را از ميان كد رشته محلهاي تحصيلي گروه آزمايشي انتخابي و يا گروههاي آزمايشي انتخابي، انتخاب و كد رشته محلهاي مربوط را به ترتيب تقدم علاقه مرتب نمايد.


15- به كليه داوطلبان اكيداً توصيه مي‌شود كه قبل از تكميل فرم تقاضانامه الكترونيكي ثبت‌نام و ثبت كد رشته محلهاي انتخابي، ابتدا نسبت به تكميل فرم پيش‌نويس تقاضانامه و انتخاب رشته مبادرت نموده و پس از بررسي‌هاي لازم و اطمينان از صحت اطلاعات مربوط، حداكثر تا روز يكشنبه 24/10/1391 به سايت سازمان مراجعه و نسبت به تكميل فرم ثبت‌نام و انتخاب رشته الكترونيكي اقدام نمايند.


16- اطلاعات تكميل شده تقاضانامه وفرم انتخاب رشته داوطلبانيكه ثبت‌نام و انتخاب رشته مي‌نمايند از روز چهارشنبه 20/10/91 لغايت روز سه‌شنبه 26/10/91 برروي سايت سازمان به منظور مشاهده ثبت‌نام‌ كنندگان، و در صورت لزوم ويرايش اطلاعات قبلي قرار داده مي‌شود.


17- براساس برنامه زماني پيش‌بيني شده پس از گزينش نهايي، فهرست اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي هريك از كد رشته محلهاي تحصيلي در هفته آخر بهمن‌ماه 1391 برروي سايت سازمان سنجش آموزش كشور قرار داده خواهد شد و پذيرفته‌شدگان مذكور ضرورت دارد براساس مفاد اطلاعيه‌اي كه بهمراه فهرست اسامي آنان برروي سايت سازمان قرار مي‌گيرد، با در دست داشتن مدارك لازم ثبت‌نام در تاريخهاي تعيين شده براي ثبت‌نام در كد رشته محل قبولي به دانشگاه و يا مؤسسه آموزش عالي ذيربط مراجعه و ثبت‌نام نمايند.


18- پذيرفته‌شدگاني كه از اين طريق پذيرش و به موسسات آموزش عالي معرفي مي‌شوند براساس مصوبات مربوط مجاز به تغيير رشته‌و‌انتقال نمي‌باشند. لذا به‌متقاضيان تأكيد مي‌گردد كه درانتخاب كدرشته محلهاي تحصيلي و اولويت‌بندي كد رشته محلها توجه و دقت كافي مبذول نمايند. بديهي است پس از اعلام نتايج به هيچ تقاضايي در اين خصوص پاسخ داده نخواهد شد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم دی ۱۳۹۱ساعت 15:48  توسط علی اکبر رحیمی  | 

رييس اداره استعدادهاي درخشان ودانش پژوهان جوان آموزش وپرورش فارس خبرداد:


رييس اداره استعدادهاي درخشان آموزش وپرورش فارس گفت: ثبت نام در آزمون ورودي مدارس استعدادهاي درخشان ونمونه دولتي فارس از 5 تا 23 اسفندماه سال جاري انجام مي شودو چگونگي ثبت نام براساس دفترچه راهنما متعاقبا اعلام خواهد شد .

 

به گزارش اداره روابط عمومي آموزش و پرورش فارس،مصطفي قاسمي گفت:  آزمون ورود به دبيرستانهاي استعدادهاي درخشان (سمپاد) ونمونه دولتي روز پنج شنبه 19 ارديبهشت وآزمون ورود به دوره راهنمايي اين مدارس در روز جمعه 20 ارديبهشت ماه سال 92 راس ساعت 9 صبح دراستان فارس و بصورت همزمان دركشور برگزار مي شود.

قاسمي با اعلام اينكه معدل دانش آموز يكي از شاخص هاي مهم براي مجوزحضور دانش اموز براي انجام آزمون ورودي به اين مدارس است گفت با توجه به اينكه اين آزمون در ارديبهشت ماه برگزار مي شود وهنوز معدل كل سال جاري دانش آموز مشخص نيست به همين جهت معدل يك پايه قبل تر ملاك خواهد بود

رييس اداره استعدادهاي درخشان آموزش وپرورش فارس گفت: برهمين اساس  براي دانش آموزاني كه قصد ورود به مدارس راهنمايي را دارند معدل كلاس پنجم و ودانش آموزاني كه قصد ورود به دبيرستان را دارند معدل كلاس دوم راهنمايي محسوب خواهد شد

قاسمي دارا بودن حداقل معدل كل 19براي ورود به مدارس راهنمايي استعداد هاي درخشان و معدل 16 براي ورود به مدارس راهنمايي نمونه دولتي در پايه پنجم راالزامي دانست وگفت: 100 درصد محتواي آزمون ورودي دوره راهنمايي مدارس استعدادهاي درخشان ونمونه دولتي از پايه ششم ابتدايي طراحي خواهد شد،

وي درخصوص اينكه دربرخي مدارس ،ارزشيابي كلاس پنجم به صورت توصيفي است ونمره اي به دانش اموز داده نمي شود گفت: براساس دستورالعمل وزارتي ، عنوان ارزشيابي «خيلي خوب» معادل معدل 19 وبراي مدارس نمونه دولتي عنوان ارزشيابي «خوب» معادل معدل 16 تعيين شده است.

رئيس اداره استعدادهاي درخشان ودانش پژوهان جوان درباره آزمون ورود به پايه اول دبيرستان اظهار كرد: 100 درصد محتواي سوال آزمون از پايه سوم راهنمايي طرح مي شود و دارا بودن حداقل معدل كل 19 براي ورود به دبيرستان هاي استعداد درخشان و 15براي ورود به دبيرستانهاي نمونه دولتي  درسال دوم راهنمايي نيز الزامي است

+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم دی ۱۳۹۱ساعت 7:48  توسط علی اکبر رحیمی  | 

ترجمه توسط یک همکار - http://translationforall.blogfa.com/

ماریا کاریو تاکیس به مدت 20 سال، علوم را در دبیرستان تدریس کرده است.از درسهای اولیه تا شیمی و فیزیک پیشرفته. در زیر لیستی از استراتژیهایی را  می بینیم که او برای دانش آموزانی که می خواهند در کلاس او خوب باشند توصیه کرده است:

1. صد در صد در کلاس مشارکت داشته باشید:

دانش آموزان فکر می کنند، می توانند با استفاده از زمانی که معلم درس می دهد خود را برای کلاس بعدی آماده کنند و با اینکار در زمان صرفه جویی کنند. برای مثال بسیاری از دانش آموزان در کلاس علوم، لغت می خوانند تا خود را برای امتحان زبان ساعت بعدی آماده کنند.

بهترین زمان یادگیری وقتی است که معلم درس می دهد. این زمان دوبرابر مفید تر از زمانی است که دانش آموز در خانه مطالعه می کند. وقتی شما حرفهای معلم را دنبال می کنید، می توانید صحبتهای او را قطع کنید و راجع به مطلبی که متوجه نشدید دوباره سوال کنید. همچنین  اگر معلم از شما سوال کرد بهتر می توانید نظر خودتان را بیان کنید.

2. قبول کنید که همیشه یک جواب درست وجود ندارد:

امروزه در مدارس به بچه ها یاد می دهند که همیشه یک جواب درست وجود دارد. اما ما هنوز در علوم ( فیزیک، شیمی و ... ) تمام جوابها را نداریم. بعضی وقتها بهترین کار اینست که تئوریها را گسترش دهیم. درعلوم هر  آزمایشی که شامل اطلاعات باشد یک آزمایش قابل اطمینان است. در حقیقت بعضی از بزرگترین کشفیات در زمان ما، از اشتباهات متولد شده اند.

3. در گروه صحبت کنید:

بیشتر پیشرفتهای علوم بوسیله همکاری بین افراد صورت گرفته است. از کارآزمایشگاهی گرفته تا پروژهای گروهی. این مهم است که نظرتان را در گروه بیان کنید. اگر مشکلی هست، ساکت ماندن بدترین کاری است که می توانید انجام دهید. همچنین مطمئن شوید که متوجه حرفی که دیگران می گویند شده اید. مشکلات را نادیده نگیرید و تلاش کنید آنها را حل کنید اما اگر نشد پیش معلمتان بروید و نگرانیهایتان را توضیح دهید. یک معلم خوب به میان گروه می آید تا فعالیت آنها را توسعه دهد. 

4. نکات خوب را بنویسید:

کتابهای علوم مقادیر زیادی از اطلاعات را در بر می گیرند اما این برای شما سخت است که بدانید روی چه قسمتهایی از کتاب بیشتر باید تمرکز کنید.مطالبی که شما در کلاس می نویسید نشان می دهد که معلم روی چه قسمتهایی تاکید بیشتری دارد و چه چیزهایی را در امتحان از شما می خواهد.

5. از منابع مختلف تحقیق کنید:

بعد از اینکه معلم در کلاس درس داد، شما نیاز دارید اطلاعات بیشتری در رابطه با درس از منابع مختلف کسب کنید. اینترنت یکی از این منابع فوق العاده است که جدیدترین اطلاعات و تصاویر را دارد. شما به آسانی می توانید دانسته های خود را با چند بار جستجو کردن در اینترنت کامل کنید.

6. از وسایل کمک آموزشی بصری استفاده کنید:

داشتن وسایل کمک آموزشی در خانه بسیار مهم است.( دیدن چیزهایی که به یادگیریتان کمک می کند). شما می توانید با طراحی پوستر، مطالبی که برای امتحان بعدی نیاز دارید بر روی آن بنویسید. با اینکار مطالعات خود را هدفمند می کنید.

7. بفهمید چرا؟

مغز انسان این توانایی را دارد که مفاهیم را حفظ کند تا حدی که فهم شما از این مفاهیم را آسان کند. اما مهم اینست که به روابط بین مفاهیم و علل وقوع آنها پی ببرید. برای مثال تصویر شلیک کردن یک اسلحه می تواند به ما کمک کند تا قانون سوم نیوتن را بیاد بیاوریم. ( هرگاه جسمی نیرویی را به جسم دیگری وارد کند، جسم دوم نیرویی مساوی و بر خلاف جهت به جسم اول وارد می کند). وقتی تفنگ شلیک می کند، گلوله را با نیروی زیادی به فاصله ای دور پرتاب می کند، گلوله نیز نیرویی را به تفنگ وارد می کند بحدی که آن را به اندازه چند اینچ به عقب پرتاب می کند.

8. مهارتهای ریاضی خود را تقویت کنید:

برای اینکه در درس علوم پیشرفت کنید باید مهارتهای ریاضی خود را تقویت کنید. ریاضی ارتباط  زیادی با علوم دارد. هرگز از کلاسهای ریاضی پیش نیاز برای دروس مختلف علوم چشم پوشی نکنید بخصوص کلاسهای علوم پیشرفته ای که به فهم زیادی

از جبر نیاز دارند.

9. با سیستم استاندارد آشنا شوید:

در علوم از وسایل سنجش استاندارد استفاده می کنند که می تواند برای دانش آموزان گیج کننده باشد. والدین می توانند با صحبت کردن راجع به واحدهای استاندارد به فهم دانش آموزان کمک کنند. والدین می توانند هنگام رانندگی درباره تبدیل مایل بر ساعت به کیلومتر بر ساعت، با فرزندانشان صحبت کنند.ویا درباره تبدیل سانتی متر به میلیمتر و اینچ حرف بزنند و یا اینکه وزن خود را به جای پوند به کیلوگرم بگویید.

10. ابزار و وسایل لازم را داشته باشید:

علوم مختلف به داشتن وسایل لازم و مفید متکی است. هر چیزی را که معلم لازم  دارد برایش فراهم کنید. لیستی از وسایل مورد نیاز علوم شامل مدادهای رنگی، ماشین حساب،خط کش استاندارد و یک قیچی کوچک.آشنایی با علوم در دنیای تکنولوژی محور امروز کاملا  ضروری است. دانش آموز می تواند با پیروی از این نکات نه تنها شانس گرفتن  نمره خوب را بالا ببرد بلکه مفاهیمی را درک کند که به او قابلیت درک بهتر جهان طبیعت را بدهد.

 این مقاله ترجمه و تلخیص شده بود از:

http://www.education.com/magazine/article/maximize--performance-science/

span
+ نوشته شده در  جمعه هشتم دی ۱۳۹۱ساعت 7:29  توسط علی اکبر رحیمی  | 

بسیار پیش می آید که دانش آموزان پس از تدریس یک درس ، از ما می پرسند که این درس که امروز خواندیم ،به چه درد ما می خورد؟و کجامی توانیم ازآن استفاده کنیم ؟

ریاضیات به عنوان یک درس اصلی است که داشتن درک درست از آن در آینده ی تحصیلی دانش آموزان و طبعاً پیشرفت علمی کشور نقش مهمی دارد . همچنین شامل کلیه ارتباطات ریاضی با زندگی روزمرّه ، سایر علوم و کاربردهایی در زندگی علمی آینده ی دانش آموزاست .به این ترتیب دربرنامه درسی و آموزشی ، برقرار کردن پیوند ریاضیات با کاربردهایش در زندگی و سایر علوم از قبیل :هنر،علوم طبیعی ،علوم اجتماعی و . . . . باید مدّ نظر قرار گیرد . در صورتی که این موارد در آموزش دیده نشود ، این سؤ ال همیشه در ذهن دانش آموز باقی می ماند که:

« به چه دلیل باید ریاضی خواند ؟ » و« ریاضی به چه درد می خورد ؟ »

دراین مقاله سعی شده است که ارتباط دروس کتب ریاضی راهنمایی با سایر علوم و همچنین کاربرد آنها در دنیای امروز ی تا حدودی بررسی شود و ارائه گردد .

بین رشته های علمی ، که بشر در طول هزاران سال به وجود آورده ، ریاضیّات جای مخصوص و ضمناٌ مهمّی را اشغال کرده است . ریاضیّات با علوم فیزیک ، زیست شناسی ، اقتصاد و فنون مختلف فرق دارد . با وجود این به عنوان یکی از روشهای اصلی در بررسیهای مربوط به کامپیوتر ، فیزیک ، زیست شناسی ، صنعت واقتصاد بکار می رود ودرآینده بازهم نقش ریاضّیات گسترش بیشتری می یابد.

با وجود این مطلب ، برای آموزش جوانان هنوز از همان روشی استفاده می شود که سقراط و افلاطون ، حقایق عالی اخلاقی را برای شیفتگان منطق و فلسفه و برای علاقمندان سخنوری و علم کلام بیان می کردند . در حقیقت در درسهای حساب ، هندسه و جبر ،هرگز لزوم یادگیری آنها برای زندگی عملی خاطر نشان نمی شود. هرگز از تاریخ علم صحبتی به میان نمی آید. نظریه های سنگین علمی ، ولی هیچ نتیجه ای جز این ندارد که دانش آموزان را از علم بری کند و عدّه ی آنها را تقلیل دهد .

یکی ازراههای جدی برای حلّ مسئله توجه به تاریخ علم، گفتگو در باره ی مردان علم و ارتباط ریاضی با عمل است ، ارتباطی که در تمام دوران زندگی بشر هرگز قطع نشده است .

● کاربرد ارقام

در زمانهای قدیم هر قدمی که در راه پیشرفت تمدّن برداشته می-شد، بر لزوم استفاده از اعداد می افزود . اگر شخصی گله ای از گوسفندان داشت ، می خواست آن را بشمرد ،یا اگر می خواست معبد یا هرمی بسازد ، باید می دانست که چقدر سنگ برای آن لازم دارد . اگر دارای زمین بود ، می خواست آن رااندازه گیری کند . اگر قایقش را به دریا می راند ، می خواست فاصله ی خود را از ساحل بداند . و بالاخره در تجارت و مبادله ی اجناس در بازارها ، باید ارزش اجناس حساب می شد.هنگامی که آدمی محاسبه با ارقام را آموخت ، توانست زمان ، فاصله مساحت ، حجم را اندازه گیری کند . با بکار بردن ارقام ، انسان بردانش و تسلّط خود بر دنیای پیرامونش افزود .

● کاربرد توابع و روابط بین اعداد

کاربرد روابط بین اعداد و توابع و نتیجه گیریهای منطقی در نوشتن الگوریتمها و برنامه نویسی کامپیوتری است .

مفهوم تابع یکی از مهمترین مفاهیم ریاضی است و در اصل تابع نوعی خاص از رابطه های بین دو مجموعه است . و با توجه به این که دنباله ها هم حالت خاصی از تابع است - تابعی که دامنه آن مجموعه ی اعداد { . . . و ۲ و ۱ و ۰ } است - دنباله های عددی در ریاضی و کامپیوتر کاربرد فراوان دارند . برای ساخت یک برنامه اساساٌ چهار مرحله را طی می کنیم :

۱) تعریف مسئله

۲) طراحی حل

۳) نوشتن برنامه

۴) اجرای برنامه

لازم به ذکر است که گردآیه هایی که در مرحله دوم حاصل می شود را اصطلاحاٌ الگوریتم می نامیم .که این الگوریتمهابه زبان شبه کد نوشته می شود ،که شبیه زبان برنامه نویسی است وتبدیل آنها به زبان برنامه نویسی را برای ما بسیار ساده می کند .

 « هیچ دانسته ی بشر را نمی توان علم نامید، مگر اینکه از طریق ریاضیّات توضیح داده شده و ثابت شود . » ( لئو ناردو داوینچی )

کاربرد معادله و دستگاه معادلات خطی

دستگاه های معادلات خطی اغلب برای حساب کردن بهره ی ساده ،پیشگویی ، اقتصاد و پیدا کردن نقطه ی سر به سر به کارمیرود.

معمولاً هدف از حل کردن یک دستگاه معادلات خطی ، پیدا کردن محل تقاطع دو خط می باشد.در مسائل دخل و خرج که درمشاغل مختلف وجود دارد ، پیداکردن نقطه تقاطع معادلات خط یعنی همان پیدا کردن نقطه ی سر به سر.* در اقتصاد هم نقطه تقاطع معادلات خطی ، عبارتست از : قیمت بازار یا نقطه ای که در آن عرضه و تقاضا با هم برابر باشند.

● کاربرد تقارنها (محوری و مرکزی ) و دَوَرانها

مباحث تقارنها ودورانها که به تبدیلات هندسی معروف هستند،درصنعت و ساختن وسائل و لوازم زندگی استفاده می شوند . مثلاً در بافتن قالی و برای دادن نقش و نگار به آن از تقارن استفاده می شود . در کوزه گری و سفالگری از دوران محوری استفاده می - شود . همچنین در معماریهای اسلامی اغلب از تقارنها کمک گرفته می شود . چرخ گوشت ، آب میوه گیری ، پنکه ، ماشین تراش ُ بادورانی که انجام می دهند ، تبدیل انرژی می کنند . علاوه بر آن تبدیلات هندسی برای آموزش مطالبی از ریاضی استفاده می شوند ،مانند : مفهوم جمع و تفریق اعداد صحیح با استفاده از بردار انتقال موازی محور.

▪ نقطه ی سر به سر : در بسیاری از مشاغل ، هزینه ی تولید Cو تعداد X کالای تولید شده را می توان به صورت خطی بیان کرد.به همین ترتیب ، در آمد R حاصل از فروش X قلم کالای تولیدشده را نیز می توان با یک معادله ی خطی نشان داد . وقتی هزینه ی C از در آمد R حاصل از فروش بیشتر باشد،این تولیدضررمی دهد. و وقتی در آمد R از هزینه ی C بیشتر باشد ،تولید سودمیدهد . و هر گاه در آمد R و هزینه ی C مساوی باشند ،سود و زیانی در بین نیست و نقطه ای که در آن R=C باشد، نقطه ی سربه سر نامیده می شود .

● کاربرد مساحت

مفهوم مساحت و تکنیک محاسبه مساحت اشکال مختلف ، از اهمّ مطالب هندسه است .به سبب کاربرد فراوانی که در زندگی روزمرّه مثلاً برای محاسبه ی مساحت زمینها با اَشکال مختلف . و همچنین درفیزیک و جغرافیاوسایر دروس دانستن مساحتهالازم به نظرمی رسد .

● کاربرد چهار ضلعیها

شناخت چهارضلعیها و و دانستن خواص آنها ، برای یادگیری مفاهیم دیگر هندسه لازم است و ضمناً در صنعت و ساخت ابزار و وسائل زندگی و همچنین برای ادامه تحصیل وهمینطور در بازار کار نیاز به دانستن خواص چهارضلعیها احساس می شود .

کاربرد خطوط موازی و تشابهات

از خطوط موازی و مخصوصاً متساوی الفاصله ، در نقشه کشی و ترسیمات استفاده می شود .و در اثبات احکامی نظیر قضیه تالس۱ و عکس آن ، همچنین تقسیم پاره خط به قطعات متساوی یامتناسب .

تشابهات نیز از مفاهیم مهم هندسه و اساس نقشه برداری ،کوچک و بزرگ کردن نقشه ها و تصاویر و عکسها می باشد .

مبحث تشابهات درهندسه دریچه ای است به توانائیهای جدیدبرای درک و فهم و کشف مطالب تازه ی هندسه ،به همین سبب آموزش خطوطمتوازی و متساوی الفاصله و مثلثهای متشابه به حد نیاز دانش-

آموز مقطع راهنمایی لازم است .

۱) تالس دانشمند یونانی نشان داد که به وسیله ی سایه ی یک شیء و مقایسه ی آن با سایه ی یک خط کش می توان ارتفاع آن  شیء را اندازه گرفت . با استفاده از اصولی که تالس ثابت کرد ،می توان بلندی هر چیزی را حساب کرد . تنها چیزی که نیاز دارید ، یک وسیله ی ساده اندازه گیری است که می توانید[آن را ] از یک قطعه مقواو تکه ای چوب درست کنید.( مراجعه شودبه کتاب درجهان ریاضیات نوشته ی اریک او بلاکر - صفحه ی ۳۰ )

تالس در زمان خود به کمک قضیه ی خودارتفاع اهرام مصررامحاسبه کرد همچنین وقتی از مصر به یونان بازگشت ، فاصله ی یک کشتی را از ساحل به کمک قضیه خود اندازه گرفت .روش دیگری هم برای

محاسبه بلندی وجود دارد وآن استفاده از نسبتهای مثلثاتی است.

 ● کاربرد آمار و میانگین

وقتی کسی از مقادیر عددی کمک می گیرد ، تا یک موقعیّت را توضیح دهد ، او وارد قلمرو آمار شده است . آمار معمولاً اثر تعیین کننده ای دارد . اگر چه ممکن است مفید یا گمراه کننده باشد . ما عادت کرده ایم، که پدیده های زیادی نظیرموارد زیر را با توجه به آمار ، پیش بینی کنیم :

احتمال پیروزی یک کاندیدای ریاست جمهوری،وضعیت اقتصادی(تورم،در آمد ناخالص ملی ، تعداد بیکاران ،کم وزیادشدن نرخ بهره هاونرخ سهام ، بازار بورس ، میزان بیمه ، آمار طوفان،جذر و مد) و غیره .

قلمرو آمار به طور مرتب درحال بزرگ شدن است.آمار می توانددر موارد زیادی ، برای قانع کردن مردم و یا انصراف آنهااز یک تصمیم موءثّر باشد . به عنوان مثال : اگر افراداحساس کنند که رأی آنها نتیجه ی انتخابات را تغییر نخواهد داد ، ممکن است ازشرکت در انتخابات صرفنظر کنند .

در عصر ما آمار ابزار قوی و قانع کننده است،مردم به اعدادمنتشر شده ی حاصل از آمار گیری ،اعتماد زیادی نشان می دهند.

به نظر می رسد وقتی یک وضعیت وموقعیت باتوسل به مقادیر عددی توصیف می شود ، اعتبار گزارش در نظر مستمعین بالا می رود .

● مقاطع مخروطی

در هوای گرم بستنی بسیار خوشمزه ودلچسب است .بخصوص اگر بستنی قیفی داشته باشید ودر حالی که روی یک صندلی و در سایه درختی نشسته باشید و فارغ از جار و جنجال روزگار ، به خوردن بستنی  مشغول باشید. شاید همه چیز از ذهن شما بگذردمگرهمان بستنی قیفی که مشغول خوردن آن هستید .

این مطلب توجه یک ریاضیدان بلژیکی خوش ذوق رابه خودجلب کرد و آن رابرای توضیح یکی ازمطالب مهم ریاضی[یعنی مقاطع مخروطی]بکار برد . واقعاً جالب است مگه نه ؟

مقاطع مخروطی یکی از مباحث مهم و کاربردی در ریاضیات بوده وهست .

● ترسیمات هندسی

در ترسیمات و آموزش قسمتهای دیگر هندسه، نیاز فراوان به شناخت دایره و اجزاو خواص آن پیدا می شود ، لذا در دوره ی راهنمایی ، مفهوم دایره ،وضع نقطه و خط نسبت به دایره،زاویه مرکزی ، زاویه محاطی و تقسیم دایره به کمانهای متساوی آموزش داده می شود و به این ترتیب دانش آموز برای یادگیری مطالب بعدی و استفاده ی عملی از آنها آماده می شود . (همچنین من فکرمیکنم از زاویه ی محاطی و اندازه ی آن برای نورپردازی در سالنهااستفاده می شود . )

● کاربرد ریاضیات در هنر و کامپیوتر

تاریخ نشان می دهد که در طی قرون ، هنرمندان وآثارشان تحت تأثیرریاضیات قرار گرفته اند ،و زیبائی اثرشان به آگاهی آنها از این دانش بستگی داشته است .ماهم اکنون استفاده ی آگاهانه از مستطیل طلایی ، و نسبت طلایی را در هنر یونان باستان ، به ویژه درآثارپیکرتراش یونانی« فیدیاس »دقیقآ مشاهده می کنیم.

مفاهیم ریاضی از قبیل نسبتها ، تشابه، پرسپکتیو، خطای باصره تقارن ، اشکال هندسی ، حدود و بینهایت در آثار هنری موجوداز قدیم تا به امروز مکمل زیبایی آنها بوده است . و اکنون نیز « کامپیوتر » به کمک ریاضیات هنر را ازابتدایی تامدرن توسعه می دهد.

اگر آگاهی هنرمندان باریاضیات واستفاده ی عملی از ان نبود،برخی از آثار هنری خلق نمی شدند . بهترین نمونه ی آن تصاویر موزائیکی هنرمندن مسلمان وگسترش این شکلهای هندسی به وسیله ی

« M.S.Esher » جهت نشان دادن اجسام متحرک است .اگر هنرمندان به مطالعات توجهی نداشتندوخصوصیات اشکال را از نظر تطابق،تقارن انعکاس ،دوران ، انتقال و . . . کشف نکرده بودند ، خلق این همه آثار هنری امکان پذیر نبود .

« هنر ریاضیات ،هنرپرسیدنِِِ پرسشهای درست است وقطعه ی اصلی کار در ریاضیات تخیل است و آن چه که این قطعه ی اصلی رابه حرکت درمی آوردمنطق می باشدوامکان استدلال

منطقی آن زمان پدید می آیدکه ما پرسشهای خود رادرست مطرح کرده باشیم.» (نوربرت ونیز )

● کاربرد حجم

به سبب نیازی که دانش آموز در زندگی روز مرّه و همین طور در بکار گیری آن در سایر علوم نظیر ، شیمی ، فیزیک ،زیست شناسی و مخصوصاً هنر برایش پیش می آید،همچنین در شغلهایی که در جامعه وجود دارد و یا در ادامه تحصیل دانستن دستورهای محاسبه ی حجماجسام ، یادگیری مبحث حجم ضروری به نظر می رسد .

● کاربرد رابطه ی فیثاغورس

فیثاغورث در باره ی رابطه های عددی که درساختمانهای هندسی وجود دارد تحقیق می کرد . او مثلث معروف به مثلث مصری را ، که ضلعهای آن با عددهای ۳و۴و ۵ بیان می شود ، را می شناخت .

مصریها می دانستند که چنین مثلثی قائم الزاویه است .و ازآن برای تعیین زاویه های قائمه در تجدید تقسیم بندی زمینهای اطراف نیل ،که هر سال بر اثر طغیان آب شسته می شد ، استفاده می کردند.

یکی از مشکلترین مسائل در ساختن اهرام و معبدها ،طرح شالوده بنا به شکل مربع کامل بود که هم تراز باسطح افق باشد . جزئی اشتباه به قیمت از شکل افتادن همه ی بنا تمام می شد .

مصریان این مشکل رابا ساختن شاقول از میان برداشتند. نخستین شاقول احتمالاً تکه ریسمان یا نخی بود که وزنه ای به آن آویخته بودند و ان را در برابر بنا می گرفتند تا وزنه ی آن به زمین صاف برسد . در این حالت نخ می بایست کاملاً عمودیا شاقول باشد و زاویه ی بین آن و زمین صاف یک زاویه ی قائمه بسازد.

همچنین معماران کشف کردندکه چگونه می توان با ریسمان های اندازه گیری که درفاصله های مساوی گره خورده بودند، مثلثهای قائم الزاویه ای بسازند و این مثلثها را راهنمای خویش در ساختن گوشه ها ( نبش ها )ی بنا قرار دهند .

● جمع بندی و نتیجه گیری

بدون شک مهمترین هدف ما از بیان مطالب بالا این است که بتوانیم دانش آموزان را با اهداف کتب ریاضی آشنا کنیم و آنها را نسبت به ریاضیات علاقمند کنیم . تجربه نشان داده است که حتی در رشته های فنی ، مانند خیاطی هم اهداف پرورشی ریاضی اهمیت دارند به همین خاطر دربرنامه ی درسی تمام رشته های تحصیلی درس ریاضی گنجانده شده است .

در کتب جدید ریاضی سعی شده است که مطالب طوری بیان شوند که دانش آموز نفهمیده مطلبی را نپذیرد.هر چند بعضی مطالب شهودی است.ولی دانش آموز از طریق درک مفاهیم درس یاد می گیرد و به

تدریج با فرایندتفکر ریاضی آشنا می شود .معلمین هم باید به این نکته توجه داشته باشند و تصور نکنند که هدف آموزش ریاضی فقط در یاد دادن چند قاعده و حل ماشینی مسائل خلاصه می شود
 

 

منبع : www.aftab.ir - آفتاب

+ نوشته شده در  جمعه یکم دی ۱۳۹۱ساعت 13:39  توسط علی اکبر رحیمی  | 

جـنـيـن

مـراحـل شـکـل گـيـری جـنـيـن

«ما آفرينش هر انسانی را با گرفتن چکيده ای از چکيده های خاک آغاز می کنيم ــ بعد آنرا يک چکه میکنيم و در جای مناسبی قرار می دهيم ـــ بعد آنرا به چيزيکه خود را می آويزد می آفرينيم، بعد آنرا به گوشت جويده شده لای دندان می آفرینيم، بعد استخوانهائی را از آن می آفرينيم، بعد استخوانها را گوشت می پوشانيم. دست آخر آنرا خلقت ديگری می دهيم. به اين شکل خدای شايان خلاقيت بهترين آفريدگاران است».

نکات آيه: 1ــ انسان از چکيده ای از چکيده های خاک آفـريـده می شود. 2ــ چکيده ای از چکيده های خاک به صورت يک چکه (يک قطره) در میآيد. 3ــ چکه در جای مناسـبی قرار می گيرد. 4ــ چکه (قطره) به چيزيکه خـود را می آويزد در می آيد. 5ــ چيزيکه خود را می آويزد به صورت گوشت جويده لای دندان در می آيد. 6ــ از گوشت جويده لای دندان برخی از استخوانها درست می شود. 7ــ استخوانها با گوشت پوشانده می شوند. 8ــ در نهايت جنين آفرينش ديگری را بخود می گيرد. 9ـــ خدا بهترين آفريدگاران است.

1ــ انسان از چکيده ای از چکيده های خاک آفريده می شود:

عناصری که انسان را (يعنی نطفه وی را) درست می کنند چکيده ای از مواد غـذائی هستند که انسان آنهـا می خورد. مـواد غـذائی نيز يا بـطور مسـتقـيم (يعنی: از طريق مصرف گياهان) چکيده ای از خاک است، و يا بطور غـير مستقـيم (يعـنـی: از طريق مصرف گوشت و مواد غذائی حيوانات) چکیده ای از خاک است. به اين ترتيب انسان چکيده ای از چکيده های خاک می شود.  

 

 

2ــ چکيده ای از چکيده های خاک به صورت يک چکه (يک قطره) در می آيد:

چنانکه در تصوير می بينيم عنصر توارثی انـسـان کـه قرار است يک انسان را درست کنند و چکـيـده ای از چکـيـده هـای خاک است، در اولين گام خود که در هم ذوب شدن اسپرم مرد و تخمک زن است، زير مـيکروسکـوپ بـرای مـا بصورت «يک چکه» است.

3ــ چکه در جای مناسبی قرار می گيرد:

وقتی چکه مزبور وارد رحم می شود دنبال جای مناسـبی می گردد و جای مناسب خود را پيدا می کند. يعنی اينطور نيست که هر جای رحم که قرار بگيرد موفق به رشد می شود و رشد می کـند. بـلکه در صورت قـرار نگرفتن در جای مناسب تلف می شود.

4ــ چکه (قطره) به چيزيکه خود را می آويزد در می آيد:

پـس از اينکه چکه مـزبور وارد رحم می شود از پـوسـته خود بيرون می آيد و دنبال جای مناسبی در جداره رحم می گردد و نهايتا چنانکه آيه توصيف می کند خود را به جداره رحم می آويزد. اغلب خود را به جداره سقف رحم می آويزد. (عَـلَـقـَة به معنی: "چـيـز آويخـته و چيزيکه خود را می آويزد" است. هم خانواده  واژه مُعَـلـّـق به مـعـنی: "آويـخـته و آويـزان" است. عـلت اينکه برخی آنرا به معنی: "خون بسته" ترجمه کرده اند اين است که عـلـقـه به معنی: "خون بـسـته" نــيـز هست. عـلت نامگذاری «عَـلـَقـَة» به "خون بـسـتـه" نيز ظاهـراً اين بوده که وقـتـی خـون از محل آسـيـب ديده بيرون

می آيد خشک و آويخته می شـود. به "زالـو" و "کرم" نيز عـلقه اطلاق شـده است. چـون خـود را می آويزند. وقـتـی تـخـم وارد رحـم می شـود و بـه جداره رحم می آويزد زالـو مانند هم هست، و زالـو مانند عـمل نيز می کند. شايد منظور آيه از «عـلـقـه» در ايـنجا به معنی: "زالو و زالو مانند" نيز باشد).

 

5ــ چيزيکه خود را می آويزد به صورت گوشت جويده لای دندان در می آيد:

بعد «عـلـقـه» (يعنی چيزی که پـيـش از ايـن خـود را به جداره رحم آويخت) به شکـلی که در تصوير می بينيم در می آيد. اين تصـوير تصوير يک جـنـيـن سـه هــفــته ای است. تقـريباً 2 ميليمتر است. هـم از نـظـر انـدازه و هم از نظر شکـل، دقـيـقـاً هـمـانـطـور که قـرآن آنرا توصيف می کند مانند "يک تکه گوشت جويده لای دنـدان" می ماند.

 

6ــ از گوشت جويده لای دندان برخی از استخوانها درست می شود:

 پـس از 4 هـفـته که طول جـنـيـن تـقـريباً 6 مـيليمتر است، از آن شکلی که مانند گوشـت جويده لای دنـدان بـود، بـرخـی از استخوانها که ستون فـقـرات باشد درست شده است. هـيـچ گـوشـتی نـيـز روی آنها نيست. البته اين تصـويـر ميکروسکوپی است (يعنی اين ستون فـقـرات با چشم ديده نمی شوند).

 

7ــ استخوانها با گوشت پوشانده می شوند:

در 5 هفتگی يک شيار گوشتی روی کمر درست می شود و در 6 هـفـتگی ستون فـقرات کاملا از گوشت پوشانده می شود (ستون فقرات تا "پيش از پوشيده شدن از گوشت" همچنان ميکروسکوپی هستند).

8ــ در نهايت جنين آفرينش ديگری را بخود می گيرد:

جمله «در نهايت او را آفـريـنـش ديگـری می دهـيـم» که آيه آنـرا مطرح میکند به اين معنی است که جنين انسان در روند رشد خود با جنين جانوران ديگر شباهتی يا شباهتهائی دارد، ولی در اواخر رشـد خود خلـقـت ديگری بخـود می گيرد کـه با هـيـچـيـک از آنها شـبـيـه نيست.

جـنـيـن انـسـان در مـراحـل رشـد خـود در واقع همانگونه که مرحله ای از آن را در تصویر می بینیم هـمـانـنديهای زیادی با جنين حيوانات دارد، طوریکه فقط يک متخصص می ت

واند آنها را از هم تميز بدهد. جنين انسان و ميمون حتی تا چند هـفـته پـيـش از تولد آنـقـدر شـبيه بهم هستند که فقط يک متخصص می تواند آنها را از هم تميز بدهد. در اواخرِ رشد خود است که رفـتـه رفـتـه روند رشـد ديـگری بخود می گيرد و از بـقـيـه متمايز می شود تا جائيکه تا پيش از روزهای تولد خود دیگر به هيچيک از انواع  حيوانات شباهـتی ندارد.

 

9ـــ خدا بهترين آفريدگاران است:

جمله "خدا بهترين آفـريـدگاران است" به اين معنی است که انسان نيز چيزهائی را خواهد ساخت ولی بپای آفريده های خدائی نخواهد رسيد. با بکار بردن واژه خالق و جمع بستن آن، ساخت و تولـيدات انـسان را تقدير می کند ولی با ساختهای خود خيلی فاصله می دهد.

در عـصر ما فعلاً انسان خـيـلی از چيزهـا را ساخته و می سازد ولی از آنجا که آنها خودآگاه نيستند و به اين خاطر فکر نيز نمی توانند بکنند، بلکه همانگونه که سـاخته و برنامه ريـزی می شوند کار می کنند، خيلی با آفريده های خدائی تفاوت دارند.

تـرکـيـب نـطـفـه زن و مـرد

 

«ما هر انسانی را از چکه در هم ذوب شده ای می آفرينيم. روی آن کار می کـنيم و خصوصيات و صفات آنرا بارز می کنيم. بعـد آنرا شنوای بينا می کنيم»!

«الف و لام» در واژه «الانسان» الف و لامِ اسـتـغـراق حـقـيـقـی است، اين الـف و لام واژه خـود را به تک تک نوع خود تعـمـيـم می دهـد. يعـنی الانـسـان بـه معـنی «کلّ انسانٍ» به معنی «هـر فـردی، هـر انسانی، هر يک از انسانها» می شود. «مشج» به معنی: در هـم ذوب شدن دو يا چند چـيـز مختلف است. و عبارت «نطفه امشاج» به معنی: «چکه ذوب شده دو يا چند چيز باهم» می باشد.

نکات آيـه: 1ــ انسان از چکه در هم ذوب شده درست می شود. 2ــ روی چکه در هم ذوب شده کار میشود و صـفات و خصوصيات آن بارز می شود.3ــ انسان ابتدا شنوا و بعد بينا می شود.

1ــ انسان از چکه در هم ذوب شده درست می شود:

حدودا 500 ميليون از سـلـولـهـای نطـفـه مـرد (اسـپرم) بـطرف محل تخمدان زن می روند. بجز تعداد کمی از آنها که موفق می شوند در جای مناسبی در مسير تـخـمـدان قـرار بگـيـرنـد و تـا آمـدن تخـمک منتظر بمانند بقـيه از بين می روند. بعد از بيرون جهـيـدن تخمک با آن وارد عـمل می شوند که وارد آن شوند. وقـتی يکی از آنها موفـق می شـود تخـمـک را سـوراخ کرده و وارد آن  شـود، تخـمـک ديگر امکان ورود به بقيه را نمی دهد. وقـتی سـلـول نطـفـه مـرد (اسپرم) وارد تخمک زن می شـود در هم ذوب و به هم ترکيب می شوند. عـمـل ترکيب نطفـه زن و مـرد پـس از کـشـف تخـمکِ زن کـشـف شـد کـه در نـيـمه اول قــرن نوزدهـم بود (يعنی بيش از 1300 سال پس از قـرآن)، آنـهـم بـه کـمـک ميکروسکوپ.

2ــ روی چکه در هم ذوب شده کار می شود و صفات و خصوصيات آن بارز می شود:

ابتلاء به معـنی: "کار کردن همزمان با چند چيز در شئ برای درآوردن و بارز نـمـودن صـفـات و ويـژگـيـهـای آن" است. کروموزمهای زن و مرد تمامی صفات و خصوصيات يک انسان از قبيل رنگ، بلندی، وضعيت مو، وضعيت اسـتـخـوان بـنـدی و غـيـره را با خود دارند کـه در رونـد شکـل گـيـری جنين رفـته رفته بارز می شود و پس از تولد بروز آن تکـمـيل می شود.

3ــ انسان ابتدا شنوا و بعد بينا می شود:

چنانکه قرآن ابتدا شـنـوائی را می آورد و بعد بينائی، جنين ابتدا شنوا می شود و بعد بينا. شـنوائی جـنـين می تواند از چهار تا پنج ماهگی آغاز بشود، و بسته به خوبی يا بدی صـدا تأثـير مثبت يا منفی روی آن بگـذارد. ولی بـيـنائی وی (يعنی توان درک تصوير در وی) پس از تولد صورت می گيرد، هـر چند پيش از تولد نيز در برابر نور عکس العمل نشان می دهد.

جـنـس نـر و مـاده در نـطـفـه مـرد

 

« و هـر دو جـفـت نـر و مـاده را از او (از نطفه مرد) قرار داد»!

سلول نطفه مرد (اسپرم) چـنـانـکـه آيه مـطـرح کرده هـر دو جـنس نر و ماده را با خود دارد. جنس ماده آنرا کروموزم  X و نر آن را کروموزم Y ناميده اند. اگر جنس ماده آن با کروموزم زن

ترکيب شود جنين دخـتـر می شود و اگر جنس نـر آن با کروموزم زن ترکيب شود جنين پسر می شود.

عـمل ترکيب نـطفه زن و مرد در نيمه اول قرن نوزدهم کشف شد. و وجود نر و مادگی در نطفه مرد در اواسط قرن بيستم کـشـف شـد.  يعنی حـدوداً 1400 سال پـس از مـطـرح شـدنِ آن در قـرآن. انـدازه کروموزم نيز 1 ششصدم ميليمتر است (يعنی ميکروسکوپـی است).

 

رسيدن برخی از سلولهای نطفه مرد (اسپرم) به تخمک زن

 

« سوگند به شب وقتيکه کاملاً فـرا گـيرد ـــ و به روز وقتيکه به اوج خود برسد ــ و به آنچه نر و ماده را می آفريند ـــ فعاليت شما يکسان نيست ».

نکات آيه:

1ـــ فعاليت بدن انسان در شب و روز به يک اندازه نيست: (در رابطه با تفاوت فـعـالـيـت بـدن در شب و روز در قسمت خواب و بيداری صحبت شده. و منظور از "عدم يکسانی فعاليت بدن"، "عدم يکسانی نتيجه و بازده کار انـسان" است. و اين مـوضوع بنابر ايـنکـه قـرآن "حـق هـر کسی را حاصل کار و تلاش خـود وی می داند" بـيان کرده. يـعـنی آيه: ليس للانسان الا ما سعی = حق هر کسی معادل کار و تلاش وی است).

2ـــ فعاليت و نتيجه فعاليت آنچه جنس نر و ماده می آفريند يکسان نيست:

آنچه جنس نر و ماده  می آفـريند سلول نـطـفـه مـرد (اسپرم) است که پيش از اين راجع به آن صحبت شد. تعداد آن سلولها که بـطرف محل تخـمـدان زن راه می افـتند حدوداً 500 ميليون است. و

لی فـقـط تعداد کمی از آنها موفـق می شوند خود را تا محل تخمدان برسانند و منتظر بيرون جهيدن تخمک بمانند، بقـيه از بين می روند. يعنی دقيقاً همانطور که آيه مطرح می کند فعاليت و نتيجه فعاليت آنها يکسان نيست.

کـيـسـه سـه لائـی جـنـيـن

«شما را در شکم مادرانتان می آفريند آفرينشی بعد از آفرينشی در غشاءهای سه گانه»!

نکـتـه آيه: انسان در (از) غشاءهای (پوسته های نازک) سه گانه آفريده می شود:

يکی از پوسته های نازک سه گانه کيسه جنين است که در آن رشد می کند. کيسه مزبور از سه لايه نازک مـيکروسکوپی تشکيل شده است.

پوسته های نازک سه گانه ديگر تقسيم سلول تخم به سه پوسته نازک است. پس از اينکه سلول تخم به رحم می رسـد و در جداره رحم آويخته می شود به سه تا پوسته نازک تقسيم می شود، که هر يک از آنها بخـشـهـای مـشخصی از بدن جنين را درست می کنند.

(«ظـُلـُماتْ»: يکی از جمعهای «ظـُلـْمَة» و «ظـُلـُمَة» است در اصل به معنی «تاريکی» هـستند. بعد در معنی دوم خود از جمله به: پوسته، پرده و غـشاء اطلاق شده که تاريکی ايجاد می کنند. و در آيه ظاهراً به اين معانی بکار گرفته شده اند).

آفـريـنـش انـسـان از چـيـز عَـجَـل واری

«انـسان از چيز عَـجَـل واری آفريده شده است. آيات خود را "در آينده" به شما نشان خواهم داد. بنابـر ايـن بيتابی نکنيد».

نـکـات آيـه:

1ـــ انسان در آينده خواهد ديد که از چه آفريده شده است:

اينکه خـداونـد می گويند: «آياتم را به شـما نـشـان خـواهـم داد» به اين معـنی است که انـسـان روزی خـواهــد ديـد (يعـنی با چـشم خـواهـد ديـد) که از چه يا چگونه آفـريـده شـده است. و اين چيزی است که امروزه تحـقـق يافـتـه است. امروزه انسان با کمک ميکروسکوپ می بيند که سلولها از چه و چگونه آفـريده می شوند و چگونه زندگی می کنند.

2ـــ انسان از عَـجَـل آفريده شده:

واژه «عَـجَـل» به معـنی اسمی و وصفی  در اصل به معنی: "شـتاب و شتاب دهی" است. بعد در مـعـنی دوم خـود بـطور ضمنی و تلويحی به يکسری از مواردی که به نوعی و به نحوی کار را شتاب می بخشند اطلاق شده است. مانند:

«گل و لای بد بو (که اشاره ضمنی بوده به: "با شتاب و زودتر رد شدن" از محل مزبور) ـــ برآمدگی کنار درخت خرما که با آن بالا می روند ـــ دولاب ــ چرخ چاه ــ چوبهای به هـم پـيـوسته رخت آويز ــ چوب سر چاه ــ چرخ ـــ زنجير ـــ پله ـــ بـسـته طناب مـرتب جمع شـده».

هـر سلولی مولکولهای DNA  در بردارد. DNA (مخفـف desoxyribonucleicacid) ماده شيميائی است کـه ژن را تشکـيـل می دهـند. ژنها اطـلاعات تـوارثی را در بـر دارند و هويتهای جديد را می آفرينند و آفرينش پديده  را هدايت می کنند. اين مولکـول شيميائی موسوم به  DNA از دوتا زنجير درست شده که بوسيله بازها بهم مرتبط می شوند، طوريکه دو مارپيچ شکـل می گيرد. تصور و رسمی که انسان از آنها دارد  در 3 مورد مانند عجل می مانند. يکی در "زنجير واری" آنـها، ديگری در "پله واری" آنها، و سومی اينکه مانند "بسته طناب منظم چيده شده" می مانند».

 

پس گرفته شدنِ موادِ زائدِ جنين توسط رحم

«خدا می داند هر (مادر) بارداری چه بار دارد، و می داند رحمها چه چيزی می مکند و چه چيزی را اضافه می کنند و هر چيزی پيش او اندازه ای دارد».

نکته آيه: رحمها چيزهائی را از جنين می مکند و چيزهائی را به او می دهند، و هر چيزی نيز اندازه مشخصی دارد:

رحم (يا بعبارتی کيسه ای که جنين در آن بـسر می برد) به جنين مـواد غـذائی می فـرسـتد و از همانجا نيز مواد برگشتی جـنـيـن را می گيرد. کُـرکها و پـرزهای کوچک رحم (يعنی کيسه رحم) که در خون مادر غـوطـه می خورند هـمـه مـولکـولـهـائـی کـه از انـدازه مـشـخـصی بـزرگـتـر هـ

سـتند را تصـفـيه می کنند. و فقط کوچکترينهای عناصر حفاظتی بدن می توانند رد شوند و از طريق بند ناف  به جنين برسند.

در زمان محمد انسان می دانست که رحم مادر نوزاد را تغـذيه می کند، ولی اينکه جنين مـواد برگشتی نيز دارد و رحم آنرا را پـس می گيرد، و يا ايـنـکـه پـرز هــای رحم مـولکـولـهای بـزرگ را تصـفـيه می کـنـد طـبعاً کسی چيزی نمی دانسته و اين عـلـوم مربوط به علم عصر ما است.

روند رشد يکسان جنين انسان و دامها

 

«خدا انسان را از يک چکه می آفريند. پس از آن، (چکه) بطور آشکاری جدا می شود و صف آرائی می کند ــــ دامها را نيز به همين ترتيب می آفـريند»!

نکـات آيـه:

1ـــ انسان پس از چکه بودن يکمرتبه جدا می شود و صف آرائی می کند:

پس از اينکه سـلـول نطـفـه مـرد (اسپرم) وارد تـخـمـک زن می شـود و در هـم ذوب می شوند و تـقـسـيـم سـلـولی صـورت می گيرد، سلولها بحالت جبهه گيری کردن از هم جدا می شـونـد و در سه تـا آرايـش کـه تـشـکـيل سه تا پـوسته است صف آرائی می کنند. (هر يک از پوسته ها بخشهای مشخصی از بدن را درست می کنند). و آشکار بودن آن که آيه آنرا مـطـرح می کند نيز به معنی "ديدنی بودن" آنست، که انسان فعلاً  به کمک ميکروسکوپ آن وضعيت را می بيند.

2ـــ روند و فرايند رشد جنين دامها نيز مانند جنين انسان است:

چنانکه آيه مطرح می کند شکل گيری جنين دامـهـا نيز روند و فـرايـنـدی مانـنـد جنين انـسان دارد! پيش از اين تـصـويـری از روند رشد جـنـيـن انسان و برخی از جانواران را ديديم.

زمانِ کاملِ شير دهی دو سال است

 

«مادرانی که می خواهند شير دهی خود را کامل کنند دو سال کامل به فرزندان خود شير دهـند»!

علم امـروز نيز مدت زمان لازم شير دهی را دو سال می داند. زنی که به بچه شير می دهد نيز رحم وی به حد طبيعی خود می رسد. سه چهارم زنانی که به گشادی رحم دچار شده اند کسانی هستند که به فـرزندان خود شير نداده اند.

چگـونگی خـروج نـطـفـه زن و مـرد

 

« انـسـان می بـايـد ببيند از چـه درست شـده ــ از آب جهـيـده ای درست شده ــ که از خروجی سفت و خروجيهای نرم خارج می شود»!

نکته آيه: آب جهيده ای که انسان را درست می کند از خروجی سفت و خـروجيهای نرم خارج میشود:

خروجی سفـت:

خـروجی «سفت» که مفرد آمده و به معـنی "يکی بودن" آن است، مربوط به خروجی تخمک " زن" است. چنانکه در تصوير می بينيم تخمک زن يک خروجی بيشتر ندارد، و آن خروج از تخمـدان است (تصوير1). خروجی تخمـدان نيز بسته است. وقـتی تخمک بخواهد بيرون بيايد به کناره جداره خروجی تخمدان می رود. بعد در تخمدان فـشار ايجاد می شود و جداره تخمدان پاره می شود و تخمک به بيرون جهش داده می شود (تصوير 2). تخمک زن در قـرن نوزدهـم کشف شد.

خروجيهای نرم:

خروجی های نرم که جمع آمده (يعنی بيش از دوتا خروجی است، چون در عربی از سه ببالا جمع محسوب می شود) مربوط به خروجی های نطفه مرد است.

درون بيضه کانالهای خرطومی (مارپيچی) زيادی وجود دارد که طول آنها روی همديگر به چند صد متر می رسد. در آنجا پيوسته سلولهای خاصی تقـسيم می شوند که در هـر روز ميليونها کروموزوم توليد می کنند. و در کانال خرطومی سراسری پشت بيضه کروموزمها از اطلاعات توارثی شارژ میشوند. بعد از طـريق مجـرای منی که نيم متر طول دارد پـس از دور زدن مثانه به درون غـده زير مثانه رفـته و پس از طی قـسمتی از آن در آنجا در مجرای ادرار جاری می شوند. علت جهش آن نيز انبساط ماهيچه های قوی است.

چنانکه در تصوير می بينيم نطفه مرد بيش از يک خروجی دارد و هـمه آنها نيز نرم می باشند (يعنی جلو آن مانعی وجود ندارد که مانند درِ خروجی تخمدان زن بخواهد بترکد يا پاره شود).

تقسيم سلولها و به تعادل رسيدن آنها

 

«ای انسان! چه چيزی جای آفريدگار خود که در نهايت خوبی است چشم ترا گرفته؟! آفـريـدگـاری کـه تو را آفريد، مدت کوتاهی بـعـد ترا به اندازه های مساوی تقسيم نمود، و مدت کوتاهی بعد ترا به تعادل رسانيد ــــ در هر شکلی که خواسته بود ترا رفته رفته شکل داد».

حـرف« ف» حرف عـطف برای ترتيب و تعـقـيب است. يعنی انجام کاری را بلافاصله يا با فاصله کوتاهی پس از انجام کار دپگری  بيان می کند. (مدت زمان فاصله بستگی به کلِ زمانِ مقوله مورد بحث دارد). و جمله به این معنی میشود که «تسويه» در مدت کوتاهی پس از «خلـق» صورت می گيرد و «تعديل (تعادل)» پس از تسويه صورت میگـيرد.

نکات آيه:

1ــ انسان ابتدا آفريده می شود. 2ـــ انسان مدت کوتاهی پس از آفرينش به اندازه های مساوی تقسيم می شود. 3ـــ انسان مدت کوتاهی پس از تقسيم شدن به تعادل رسانده می شود. 4ـــ انسان پس از به توازن رسيدن آغاز به شکل گرفتن بشکلی که از پيش خواسته شده (از پيش تعـيين شده) می کند.

1ــ انسان ابتدا آفريده می شود:

وقـتـی سـلـول نطـفـه مرد ( اسـپـرم) وارد تخمک زن می شود و در هـم ذوب و با هم ترکيب می شوند در آن زمـان انـسـان بعــنـوان يک هـويت و فـرديت و اينکه چه ويژگيها و خصوصيات فـيزيکی خواهد داشت، آفـريده می شود.

2ـــ انسان مدت کوتاهی پس از آفرينش به اندازه های مساوی تقسيم می شود:

چنانکه آيه می گويد:انسان ساعـاتی پس از آفـريـنش (يعنی ساعاتی پس از ذوب شدن هسته های سلولی اسپرم و تخمک که در آنوقت انسان بعنوان يک هويت، يک ماهيت و يک فرد آفريده میشود، که در اولـين شـبانه روز صـورت میگيرد)، اولين تقـسـيم سلولی صورت می گيرد. از آن به بعـد هـر 12 تا 15 ساعت سـلـولـهـا تـقـسـيـم می شـونـد. در ضـمـن 3 تا 4 شبانه روزی که تخم در مسير رفـتن بطرف رحم است، ابتدا به دو قسمت مساوی تقـسيم می شـود، بعد به چهار قسمت،

بعد به هشت قسمت، بعد به شانزده قسمت، و بعد به سی و دو قسمت. بعد سلولها (يعنی آن 32 سلول) به دو دسته مـسـاوی تقـسـيـم می شوند و خود را بکناری می کشند.

3ـــ انسان مدت کوتاهی پس از تقسيم شدن به تعادل رسانده می شود:

در اولـيـن سـلـول (يعـنی: سـلـول تخـمک زن که اسپرم وارد آن می شود و در هم ذوب می شوند)، مواد غـذائی مـوجود در سـيتوپلاسم (که دور هـسته را گرفـته) بيش از ميزان مورد نياز هسته آن سلول است. بميزانيکه سلولها رفـته رفـته تـقـسيم می شوند مـتعاقـب آن نسبتِ زيادی ِمواد غـذائیِ موجود در سـيتوپلاسمها نسبت بـه مـيزان مورد نياز سلول نيز رفـته رفـته کم و کمتر می شود. تا اينکه وقـتی تـقـسـيم آنها تمام می شود (به 32 سلول می رسند) اين نسبت به تـعـادل  می رسد. يعنی پـس از ايـنکـه 16 سـلـول آخر به 32 سـلـول تـقـسـيـم شـدنـد نـسبت مواد غذائی موجود در سـيتوپلاسمِ هـر سـلـولی مساوی می شـود بـا مـيزان نياز هـسـتـه آن سلول. و به اين شکل انسان (که در آن نقـطه هـمان سلولهاست) به تعـادل می رسد.

4ـــ انسان پس از تـعـادل يافـتن آغـاز به شکل گرفتن به شکلی که از پيش خواسته شده است (از پيش تعيين شده است) می کند:

پس از اينکه تقسيم سلولی تمام می شود و ميزان مواد غـذائی موجود در سـيـتوپلاسمهای سلولها نيز معادل نياز هسته های آنها می شود، شکل گيری جنين آغاز می شود. شکل و شمايل جنين و ساير خصوصـيات فـيـزيـکـی آن نـيـز هـمانگونه که آيه آنرا مطرح می کند پـيـش از ايـنـکه جنين شکل بگيرد وجود دارد، که انسان آنها را بصورت اطلاعاتی که بصورت کد در خلايای توارثی ضبط شده درک و تصور می کند.

آفرينش انسان از يک حيات يگانه در دنيا و آخرت

«آفرينش کنونی شما و برانگيختن شما چيزی بيش از يک حيات يگانه نيست».

در رابطه با چگونگی برانگيخته شدن ما از يک حيات يگانه در آخرت، ما فعلاً چيزی نمی دانيم، ولی اينکه قرآن ميگويد: آفرينش و زندگی کنونی ما از يک حيات يگانه درست می شود "درست" است. ما از يک حيات يگانه آفريده می شويم، از يک سلول. وقتی سلول نطفه مرد وارد تخمک زن می شود و با آن ترکيب می شود، در آن نقطه يک انسان آفريده می شود، و چيزی بيش از يک سلول نيست.

جـنـيـن بـطـرف پـسـتـان مـادر هـدايـت می شود

 

« و آيا ما او را (نوزاد انسان را) به طرف پستانها هدايت نکرديم»!

تحقـيقاتی که در اين رابطه انجام شده نشان داده که وقـتی نوزاد متولد می شود اگر بند ناف وی بريده نشود و ميان پاهای مادر بحال خود گذاشته شود، تقـريباً پس از پانزده دقـيـقـه شـروع می کند به خزيدن در جهت پستان مادر. گفـته می شود که نوزاد بوی پستان مادر را می شناسد و دنبال آن می رود. (اين دليل شايد درست باشد ولی بو معمولاً "بطور يکسان" در فضا پخش می شـود. و وقـتی انسان بخواهـد بـداند بو از کجا می آيد، به اينطرف و آنطرف می رود و می بيند بو در کجاهـا بيشتر می شـود و در کجاها کمتر. تا اينکه خود را به محل بـو می رساند، در حاليکه نوزاد از همان ابتدا دقـيـقـاً در راستای سينه مادر پيش می رود. بهر حال نکته مورد نظر ما در آيه مطلق "هدايت شدن" نوزاد است که در هر حال بقـوت خود باقی خواهد بود).

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۱ساعت 22:10  توسط علی اکبر رحیمی  | 

در وبسایت زیر میتوانید انواع نمودارهای ریاضی‌ را ترسیم نمایید. محیط کاری این وبسایت بسیار کاربر پسند و جذاب میباشد. برای دیدن مثال‌های متعدد و نحوه وارد کردن فرمولها میتوانبد از منوی سمت راست بر روی example کلیک کنید.

https://www.desmos.com/calculator/

در این ویدئو هم میتوانید با قابلیت‌های این وبسایت بیشتر آشنا شوید. از طریق لینک زیر قادر خواهید بود این ویدئو را تماشا کنید و یا دانلود نمایید.

لینک دریافت ویدئو 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۱ساعت 21:49  توسط علی اکبر رحیمی  |